Psykoterapi

specialist

Jeg ved, at du er specialist i dit liv, og at du via guidning kan nå frem til de løsninger, der er de rigtige for dig.

Jeg tager udgangspunkt i den fortælling, du henvender dig med. Jeg opfatter det som vigtigt, at vi også kigger på dine omgivelsers indflydelse, på det du bøvler med, ikke mindst, i forhold til de forandringer du ønsker.

Behandlingen skal give mening

Jeg synes, det vigtigste er, at du tager her fra med en oplevelse af at behandlingen giver mening og gør en forskel for dig. Derfor plukker jeg i forskellige metoder og teorier alt afhængig af dine ønsker og forventninger. Narrativ terapi, Emotionel Focused Therapi, Metakognitiv terapi, 3D eksternalisering, Imago, NADA og ikke mindst Hypnoterapi.

Jeg er uddannet systemisk narrativ psykoterapeut og familieterapeut.