Hvad er kropsterapi?

 

Kropsterapi er en komplementær behandlingsform, som tager udgangspunkt i forbindelsen mellem krop og psyke. I kropsterapi indgår der elementer af pulserende massage, vejrtrækningsteknik, akupressur og zoneterapi.

Kropsterapien anskuer kroppen som en helhed, hvor det fysiske og psykiske hænger uløseligt sammen. Grundlæggende betyder dette, at hvis du ikke har det godt psykisk, sætter det sig som smerter eller spændinger i kroppen. Omvendt kan fysiske smerter påvirke din psykiske tilstand.

Alle store følelsesmæssige påvirkninger, såsom sorg, stress, nervøsitet, vrede, angst og skam, kan sætte sig i kroppen enten som spændinger, smerte eller fysisk uro. Derfor er det helt grundlæggende i behandlingen af fx stress, at man tager fat om roden til problemet, og ikke blot lindrer kroppens reaktioner.

Kropsterapi kombinerer flere forskellige metoder, blandt andet dybdegående massage, akupressur, guidet vejrtrækning, zoneterapi og lettere ledfrigørelse.

Kropsterapi kan hjælpe kroppen til at restituere og helbrede sig selv, via aktiveringen af lymfesystemet vil kroppen kunne udskille ophobede affaldsstoffer og gennem åndedrætsteknikkerne vil forbindelsen mellem hoved og krop blive genetableret.

Hvordan foregår behandlingen?

Kropsterapi tager udgangspunkt i en samtale om, hvilke problematikker der fylder i dit liv. Herefter fortsætter behandlingen på briksen, hvor vi sammen arbejder med  din krop gennem dybdegående massage, akupressur, zoneterapi og guidet vejrtrækning.

Den guidede vejrtrækning hjælper dig til at slappe af i kroppen, give slip på spændinger og efterfølgende have en følelse af kropslig frihed og indre ro.

Kropsterapien afsluttes altid med, at du tilbydes et glas vand, imens taler vi om, hvilke følelser og tanker, der er dukket op i løbet af behandlingen.

Kropsterapi er en effektiv behandlingsform, som kan behandle eller lindre følgende fysiske og psykiske lidelser:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Ledsmerter
  • Søvnproblemer
  • Fysiske skader
  • Migræne
  • Spændinger/anspændthed
  • og meget mere